ثبت نام مشاوره حضوری با دکترخلیلی (غیرتحصیلی)

به منظور مشاوره حضوری (غیرتحصیلی) با دکتر خلیلی می بایست مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال در سایت، پرداخت کنید.

*****توجه: جهت ثبت نام تکمیل فرم “نام کاربری” اجباری است می بایست شماره تماس شما باشد.

در غیر این صورت ثبت نام شما تکمیل نمی شود!

جهت پرداخت و ثبت نام روی کلیک کنید.

500,000 ریال – خرید

ثبت نام مشاوره تلفنی با دکترخلیلی (غیرتحصیلی)

 

به منظور مشاوره تلفنی (غیرتحصیلی) با دکتر خلیلی می بایست مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال در سایت، پرداخت کنید.

*****توجه: جهت ثبت نام تکمیل فرم “نام کاربری” اجباری است می بایست شماره تماس شما باشد.

در غیر این صورت ثبت نام شما تکمیل نمی شود!

جهت پرداخت و ثبت نام روی کلیک کنید.

500,000 ریال – خرید