Monthly Archives: اردیبهشت ۱۳۹۷

آزمون ۱۰ – مرگ سلول و تحمل

 

دانلود آزمون ۱۰- مرگ سلول و تحمل

 

پاسخنامه:

 

آزمون ۱۰

آزمون ۹: سرولوژی ۲

دانلود سوالات آزمون ۹: سرولوژی ۲

 

پس از دانلود سوالات پاسخ خود را در پاسخنامه زیر وارد نمایید.

 

آزمون ۹

آزمون ۸: ارگان و ایمنی موضعی

 

دانلود سوالات آزمون ۸ (قسمت اول)

پاسخنامه آزمون ۸ (قسمت اول)

لطفا پاسخنامه را تکمیل کنید

 

 

دانلود سوالات آزمون ۸ (قسمت دوم)

پاسخنامه آزمون ۸ (قسمت دوم)

لطفا پاسخنامه را تکمیل کنید