Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۶

آزمون ۷: ایمنی ذاتی و برداشت سلولی

 

دانلود سوالات

 

لطفا پاسخنامه را تکمیل کنید

آزمون ۶: کموکاین، مولکول های چسبان، گیرنده های Fc

جهت دانلود سوالات روی دکمه زیر کلیک بفرمایید.

 

دانلود سوالات آزمون ۶

 

آزمون 6 - کموکاین، مولکول های چسبان و گیرنده های Fc

آزمون ۶

لطفا به سوالات چهار گزینه ای با دقت پاسخ دهید.

آزمون ٥

برای شرکت در این آزمون، ابتدا سوالات را دانلود کنید سپس گزینه ی پاسخ را در پاسخنامه وارد کنید.

دانلود سوالات

 

لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید و پاسخنامه را تکمیل کنید.